Vrijheid

Vrijheid is historisch verbonden met het besef van de menselijke waardigheid. De Nederlandse onafhankelijkheidsverklaring uit 1581, de Acte van Verlatinghe, spreekt over de rechten onderdanen en de plichten van de koning. Onderdanen zijn “door God geschapen”. Zij bezitten een “aangeboren vrijheid”, dat wil zeggen: omdat zij tot het menselijke geslacht behoren zijn zij vrij. De mens is naar Gods beeld geschapen en God Zelf – God zijnde – is vrij. Daarom is een koning door God aangesteld om zijn onderdanen te dienen en hun vrijheid te verdedigen. Er is op dit punt een grote overeenkomst met de Amerikaanse Declaration of Independence (1776): “We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.” Over deze historische vrijheid zie verder onder Nederlandse geschiedenis.

Leven

Aan de basis van de menselijke waardigheid ligt de erkenning dat het menselijk leven geschapen is door de God, Die Zich openbaart in de Bijbel. Elk mens is een beelddrager Gods. Abortus en euthanasie zijn een directe aanval op de menselijke waardigheid. Daarmee wordt het fundament van een vrije samenleving aangetast, waarin iedereen gelijk is onder de wet. Met name de ongeboren kinderen zijn ontrecht. De pro-life overtuiging verdedigt de beschermwaardigheid van elk mensenleven vanaf het eerste biologische begin tot de natuurlijke dood. Dit is geen bijzaak, maar van essentieel belang voor de samenleving en de rechtsstaat. Leven gaat voor vrijheid.

Maakt de pro-life beweging een fout met vaccins?

Celmateriaal van geaborteerde baby’s aan de basis van COVID-19 vaccins

Geplaatst op: 18 oktober 2021

De Nederlandse pro-life beweging wijst de COVID-19 vaccins die zijn gemaakt met behulp van levend weefsel van geaborteerde baby’s niet af. Maakt men hier niet een cruciale fout? Dit vraagt Alex van Vuuren, historicus en oprichter van stichting Een Vrije Natie zich af. Hij deed uitvoerig onderzoek naar het ontstaan van de vaccins en naar de ethische overwegingen.

“De pro-life beweging in Nederland, waaronder de NPV, Schreeuw om Leven en de Katholieke Stichting Medische Ethiek(1), vindt dat het gebruik van geaborteerde foetussen voor de ontwikkeling van vaccins ethisch verwerpelijk is. Hieruit zou logischerwijs moeten volgen dat de huidige COVID-19 vaccins niet gebruikt kunnen worden. Men nuanceert echter de ethische bezwaren dermate dat men die conclusie niet trekt.(2) Hierbij wordt onder meer gewezen op de ouderdom van de cellijnen en het feit dat er geen relatie is tussen de oorzaak van de abortus en het gebruik van het materiaal. Maar, als men deze vaccins niet afwijst, blijft er weinig over van een principieel pro-life standpunt”, aldus Alex van Vuuren van de stichting.

Een Vrije Natie

Stichting Een Vrije Natie houdt zich bezig met onderzoek naar het thema vrijheid in de vaderlandse geschiedenis en met pro-life issues. Zij voelt zich gedrongen om te ageren tegen de tweeslachtige houding van Nederlandse pro-life organisaties tegenover de COVID-19 vaccins. Alle vier in Nederland gebruikte vaccins tegen COVID-19 zijn immers gemaakt met behulp van levende cellen van een Nederlandse abortus provocatus. Het gaat om twee abortussen: voor de HEK 293-cellijn werd gebruik gemaakt van een abortus in 1972 of 1973 en voor de PER.C6-cellijn werd gebruik gemaakt van een abortus in 1985.(3) Het is zeer bevreemdend dat de pro-life beweging de facto instemt met het gebruik van dergelijke vaccins. De vaccins blijven actueel. Inmiddels is er sprake van een derde prik.(4)

Buitenland

Pro-life organisaties in het buitenland laten zien dat het anders kan. Van Vuuren: “Kijk eens naar de Duitse artsenvereniging Ärzte für das Leben. Zij is niet tegen inenting tegen COVID-19 maar wel tegen het gebruik van vaccins die cellijnen van geaborteerde kinderen hebben gebruikt voor het testen en/of de productie van de vaccins. Geen van deze vaccins is volgens de vereniging als ethisch te bestempelen.(5) De Canadese pro-life nieuwssite LifeSite News geeft ruim aandacht aan Pamela Acker, een bioloog die heeft meegewerkt aan vaccinonderzoek. Zij deed uitgebreid studie naar de onethische achtergronden van vaccins. Ze legt uit hoe sterk de verstrengeling is tussen de abortuspraktijk en medisch-wetenschappelijk onderzoek. Ze beargumenteert dat een groot aantal abortussen nodig is geweest voor de HEK 293-cellijn.(6) De Amerikaanse organisatie Personhood Alliance heeft 10 stellingen geformuleerd over vaccins, waarbij vaccins die geproduceerd en/of getest zijn met foetale cellijnen onethisch worden genoemd.(7)”

Bewustwording

Stichting Een Vrije Natie hoopt op bewustwording bij de Nederlandse pro-life organisaties. Alex van Vuuren: “Het doel heiligt de middelen niet. Bovendien is de farmaceutische industrie zeer wel in staat om vaccins te maken met materiaal dat op ethische wijze verkregen is.”

In de bijlage (pdf, download) treft u een uitvoerige behandeling van dit onderwerp aan, inclusief tal van bronnen.

Noten

(1) https://www.schreeuwomleven.nl/nieuws/149/welke-coronavaccins-gebruiken-cellen-van-geaborteerde-kinderen-en-hoe-/, tevens gepubliceerd in Leef Magazine van februari 2021.

https://www.rd.nl/artikel/856007-maak-werk-van-prolifevaccin-tegen-covid-19

https://medische-ethiek.nl/laat-een-katholiek-zich-vaccineren-tegen-het-corona-virus/

(2) idem en:

https://www.lindeboominstituut.nl/het-gebruik-van-cellijnen-voor-vaccins-tegen-covid-19/

https://www.kn.nl/nieuws/corona/daad-van-naastenliefde-bisschoppen-wereldwijd-pleiten-voor-vaccinatie-tegen-covid/

https://cip.nl/cip+/83641-slotbrief-alie-hoekvan-kooten-over-het-coronavaccin

(3) https://s27589.pcdn.co/wp-content/uploads/2020/12/CHART-Analysis-of-COVID-19-Vaccines-02June21.pdf

https://nl.wikipedia.org/wiki/HEK_293-cellen

https://www.liveaction.org/news/guide-fetal-cell-lines-aborted-vaccine-development/?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_5eaDdzkwv1TYwkTtn6qlsb4DIuHklsmLmTumXaWPwfk-1634379796-0-gqNtZGzNAjujcnBszQhl

(4) https://www.metronieuws.nl/in-het-nieuws/binnenland/2021/09/derde-prik-nederland-booster-vaccin-vaccinatie/

(5) https://aerzte-fuer-das-leben.de/neues/aktuell-2021/24-03-21-corona-impfstoffe-in-deutschland-aus-ethischer-sicht/

(6) https://www.lifesitenews.com/opinion/a-hill-worth-dying-on-expert-explains-how-aborted-baby-cells-taint-covid-vaccines

(7) https://personhood.org/positions/vaccines/