Vaderlandse geschiedenis om stil bij te staan

De Nederlandse geschiedenis is misschien het beste samen te vatten in de woorden van het Wilhelmus: "de tirannie verdrijven, die mij mijn hart doorwondt". Vrijheidszin is een belangrijk kenmerk van de Nederlander. Ons land is tijdens de Tachtigjarige Oorlog ontstaan in een vrijheidsstrijd tegen een Spaanse onderdrukker. Prins-stadhouder Willem I van Oranje ging ons voor in die strijd en wordt met recht de vader des vaderlands genoemd. In 1581 werd de Nederlandse onafhankelijkheid vastgelegd in het Plakkaat van Verlatinghe. Voor de onafhankelijke Republiek der Verenigde Nederlanden volgde een tijd van grote bloei. Onze onafhankelijkheid en onze rijkdom gingen echter volledig verloren in de Franse Tijd vanaf 1795 en in het bijzonder onder het keizerschap van Napoleon Bonaparte. Pas in 1813 kwam daaraan een einde met de terugkeer uit ballingschap van de Prins van Oranje. In de twintigste eeuw werd Nederland opnieuw door een vijandelijke macht bezet, ditmaal door het nationaalsocialistische Duitsland. De verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog kwamen voor Nederland tot een einde op 5 mei 1945, de dag die als Bevrijdingsdag nog elk jaar wordt gevierd.

Nederland is een vrije natie. Die vrijheid is, zoals de geschiedenis aantoont, niet vanzelfsprekend. Over de grondslagen van die vrijheid gaat deze site en gaan de publicaties die hier worden getoond.

Alex van Vuuren, Bevrijdingsdag 2013