Bronnen

Willem van Oranje als Mozes
Een portret van stadhouder Willem I, prins van Oranje. Een levensportret van zo’n belangrijke persoon laat zich moeilijk binnen het bestek van een artikel schetsen. Het gaat hier dan ook niet om zijn levensverhaal, maar om de gravure die Hendrick Goltzius in 1581 van de prins maakte. Met behulp van een Latijnse tekst en vier zinnebeeldige tekeningen met ondertitels rondom een portret van de prins in harnas, schetste Goltzius het beeld van een vrome held, strijdend voor God en voor recht.

De lijst met 109 gelegenheidsstukken bij de brochure 'Het wonder van 1813'.

Lijst biddagen bij de paragraaf 'Gebeden' in 'Een vrije natie' en bij de brochure 'Een land geboren uit gebed'.

Bronvermeldingen bij 'Een vrije natie':
u kunt kiezen tussen de bronnen van de citaten (6 pagina's)
en de uitgebreide bronnen (70 pagina's).

Bronnen bij het artikel 'Het economisch wonder van de 17de eeuw'
in het maandblad Protestants Nederland (uitgave april 2012).