Zo waarlijk helpe mij God Almachtig

In het jaar 2013 is de viering van tweehonderd jaar Koninkrijk der Nederlanden. Het is ook het jaar waarin Willem-Alexander zijn moeder Beatrix opvolgde als koning. Hoewel soms een andere indruk wordt gewekt, is Nederland echter wel ouder dan tweehonderd jaar.
De brochure kunt u bestellen (zie hieronder) of hier lezen.

Het wonder van 1813

Na twee eeuwen heeft de Franse Tijd van 1795 tot 1813 ons niet veel te zeggen. Een veel gehoorde opmerking over onze onderdrukker Napoleon is dat wij onze achternamen van hem hebben gekregen. Dit is niet de manier waarop men in die tijd over Napoleon sprak. Wie de bronnen uit 1813 leest, zal zien dat hij algemeen door de Nederlanders veracht werd als een dwingeland (tiran).

De brochure 'Het wonder van 1813' is een eerste aanzet om te komen tot een beschrijving van de Franse Tijd met nadruk op de nationale zelfbevrijding die in 1813 plaatshad. De volgende onderwerpen komen aan bod:

"Het is met het grootste vertrouwen dat ik op 30 april van dit jaar het koningschap zal overdragen aan mijn zoon, de Prins van Oranje."; Met deze woorden kondigde H.M. de Koningin op 28 januari 2013 haar troonsafstand ten gunste van haar zoon Prins Willem-Alexander aan. Hiermee is 2013 niet alleen het jaar geworden van de herdenking van tweehonderd jaar Koninkrijk der Nederlanden, maar ook het jaar van de inhuldiging van de nieuwe koning. Deze brochure gaat over de beleving die de Nederlanders in 1813 hadden bij de bijzondere gebeurtenissen die leidden tot de instelling van het erfelijk koningschap.
De brochure kunt u bestellen (zie hieronder) of hier lezen.