Tachtigjarige Oorlog

De Tachtigjarige Oorlog is de tijd van Nederlands geboorte.
Vanaf de eerste veldslagen in 1568 tot de vrede van Munster in 1648 werd de vrijheid van ons land bevochten. 'Een vrije natie' beschrijft de eerste beslissende periode van de Tachtigjarige Oorlog tot 1598. Verder komt de Tweede Wereldoorlog aan bod met als slot een conclusie over de bron van onze vrijheid.
Dit is de inhoudsopgave van het eerste deel van 'Een vrije natie':

Lijf, Goed en Bloed 1568-1598
Zeventien Nederlandse gewesten
Tweespalt in Europa
Een groot heerser in Europa
Filips aan de macht 1555
Filips II en de inquisitie
Protest uit de Nederlanden 1563-1566
De uitbarsting 1566
De komst van Alva 1567
Het Wilhelmus
Lijf, goed en bloed
Oorlog 1568
Koninklijke opdracht 1573
Verlating van Filips 1581
De dood van de prins 1584
Gebeden
Filips II in oorlog 1584-1598
Nederland baken van vrijheid

'Een vrije natie' is bij de boekhandel of via internet te bestellen, zie onderaan pagina.

Een land geboren uit gebed

Het is opvallend in welke mate het christelijk geloof een rol heeft gespeeld in de wordingsgeschiedenis van ons vaderland. Er zijn veel aanwijzingen dat onder andere het gebed erg belangrijk was in de strijd voor de vrijheid. Over gebed in de zestiende eeuw verscheen de brochure 'Een land geboren uit gebed'.

De bezinningsbijeenkomst 'Waakt en bidt' van het Platform Normen en Waarden op 9 maart 2012 in Gouda stimuleerde tot het samenstellen van de brochure "Een land geboren uit gebed". Aan de hand van enkele korte artikelen en een lijst van tientallen openbare bid- en vastendagen uit de zestiende eeuw wordt aannemelijk gemaakt, dat gebed een doorslaggevende rol heeft gespeeld in de wordingsgeschiedenis van Nederland.

De brochure kunt u bestellen (zie hieronder) of hier lezen .